24sep

Nu börjar vi bygga på Ättehögsgatan

BoStad2021-projektet på Ättehögsgatan närmar sig byggstart. En del i förberedelserna är ett informationsmöte för alla som bor i närheten som äger rum 4 november.

Informationsmötet äger rum i Kålltorpsskolans matsal med ingång nära parkeringen på Sanatoriegatan den 4 november, klockan 17.30-18.30. Den som vill delta behöver inte föranmäla utan det är bara att komma. Egnahemsbolaget som är byggaktör bjuder på fika.

Detta kommer att byggas
Egnahemsbolaget kommer bygga 91 lägenheter där 79 stycken kommer vara bostadsrätter och tolv kommer vara hyresrätterna. Hyresrätterna kommer förvaltas av Poseidon. Det är Brixly (tidigare Erlandsson Bygg) som kommer bygga husen och det underjordiska garaget. Byggandet kommer starta i mitten av oktober och markarbeten följer i november då bland annat sprängnings- och rivningsarbeten sker.

Husen blir inflyttningsklara mellan april och november 2021.

Fakta: Namnet Ättehögsgatan
Ättehögsgatan fick sitt namn 1945 då det ligger kvar rester av två gravfält med gravar från brons- och järnåldern. En ättehög är en fornnordisk gravplats, en gravhög. Fynd från platsen finns på Arkeologiska museet i Göteborg. Läs mer om projektnamnen i BoStad2021