19sep

Nu börjar vi bygga!

Idag tisdag var det äntligen dags för det första spadtaget för hela BoStad2021. Det togs på Fyrklöversgatan på Hisingen, ett av 31 delprojekt som ingår i satsningen. På plats var alla byggaktörer i BoStad2021, tjänstemän och chefer från Göteborg Stad, de närmaste grannarna och flera politiker – med bostadsminister Peter Eriksson i spetsen.

Till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 ska göteborgarna få 7000 extra bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion. Det är ett löfte som branschen och ansvarigt kommunalråd presenterade den 28 april 2015. För att lyckas pågår ett unikt samarbete där Göteborgs Stad och byggaktörerna arbetar parallellt med flera moment samtidigt. Det innebär till exempel att byggnader och allmän plats projekteras innan detaljplanen är klar och att bygglovsprocessen påbörjas parallellt med planarbetet.

Regeringen följer BoStad2021

– Det har varit ett hårt arbete att snabba upp bostadsbyggandet i Bostad 2021-projektet, därför är jag glad att det visat sig kunna fungera som föredöme för annat byggande, säger Ulf Kamne (Mp), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling.

Satsningen följs med ett nationellt intresse från regeringen för att se om det kan vara ett nytt arbetssätt för fler kommuner att ta vid. På så sätt kan Sverige få en mer effektiv byggnadsprocess och öka bostadsbyggandet. Idag var det dags för ett symboliskt första ”spadtag” för satsningen BoStad2021. På plats på Fyrklöversgatan var bostadsminister Peter Eriksson (Mp), kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) och byggaktörernas representant Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg. Tillsammans med lokala förskolebarn lade de ett pussel som bildade en Göteborgskarta med de 31 delprojekt som ingår i satsningen.

Bidrar till ett mer hållbart samhälle

– Bostadsbristen ser vi inte bara i Göteborg utan i de flesta kommuner i Sverige. Vi följer den här satsningen med spänning och tar del av den forskning som följer. Den här satsningen kommer påverka byggnadsprocessen generellt i Sverige och även bidra till ett mer hållbart samhälle. Bostadsbyggandet ligger på höga nivåer i Sverige just nu, och för att det ska förbli så behöver även processerna effektiviseras, säger Peter Eriksson.

Ann-Sofie Hermansson instämde i Peter Erikssons tal men framhöll även vikten av att BoStad2021 resulterar i fler bostäder i hela Göteborg.

-Jag är stolt över att vi i Göteborg kraftsamlar kring en sådan unik satsning som BoStad2021.Den ska bidra till ett mer hållbart och jämlikt Göteborg och tillföra extra 7000 bostäder som verkligen behövs här. En bostad är en förutsättning för att alla göteborgare ska kunna leva ett gott liv.

Till vintern ska de sista detaljplanerna som ingår BoStad2021 antas, vilket gör att samtliga bostäder kan starta sin byggnation.

Ett nära samarbete

-Den här satsningen är viktigt för byggaktörerna, här får vi möjlighet att vara delaktiga i att utveckla Göteborg. Samverkan mellan parterna är utvecklande och vi jobbar väldigt nära tillsammans. Vi lär av varandra och alla aktörer är väldigt engagerade.Vi har tillsammans hittat en modell som fungerar och som snabbar upp processen. Vi kommer att kunna ge göteborgarna många nya bostäder de närmsta åren, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg, som bygger på Fyrklöversgatan.

Bild: Barn från Sockenvägens förskola som ligger i området där de nya bostäderna ska byggas var med och lade ett pussel över de 31 projekt som ingår i BoStad2021.