11dec

Ny prognos för BoStad2021

En ny prognos för antalet färdigställda bostäder i BoStad2021 har färdigställts. Den visar på att målet på 7000 bostäder kommer nås under 2023 – och dessutom med ytterligare 1700 bostäder.

Det är BoStad2021 genom Göteborgs Stad och medverkande byggaktörer som tagit fram prognosen. Fram till 2021 då 7000 bostäder skulle varit färdigställda kommer 4300 bostäder att vara inflyttningsklara enligt den nya prognosen.

Fortsatt byggande
Byggandet tar däremot ingen paus utan fortsätter under 2022 med 2300 nya bostäder. 7000 bostäder nås sedan under 2023 då totalt 2100 bostäder kommer byggas i BoStad2021, alltså totalt 8700 bostäder, ett överskott på 1700 bostäder.

– Många projekt går bra och de sker inflyttningar medan andra av olika anledningar är försenade vilket ger den sänkta prognosen gällande inflyttningsklara bostäder under 2021. Men viktigt att ha med sig är att bostäderna inte försvinner utan kommer byggas fram till 2023, kommenterar Stadsbyggnadskontorets projektledare för BoStad2021 Maria Lejon.

BoStad2021 består av 30 delprojekt runt om i Göteborg i varierande storlekar och boendeformer. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Göteborgs Stad och 25-talet byggaktörer.

Presskontakt

Magnus Brink, kommunikatör BoStad2021
magnus.brink@fastighet.goteborg.se