27apr

Ny prognos för BoStad2021

En ny prognos för BoStad2021 pekar på 5100 färdigställda bostäder till och med 31 december 2021. Fokus ligger nu på att hålla uppe leveransen i så nära anslutning som möjligt till 2021.

Enligt den senaste prognosen som sammanställts pekar antalet färdigställda bostäder nu på 5100 till och med 31 december 2021. Anledningen till minskningen är förseningar i en del projekt kopplat till bland annat markförhållanden och att projekt valt att projektera om. Men i andra fall har utvecklingen varit positiv med fler bostäder än förväntat till 2021.

–  Vi hade självklart hellre sett en prognos som visar på en uppgång. Positivt är dock att ett par projekt i dagsläget ser ut att kunna leverera fler bostäder till utsatt datum än föregående prognos. Nedgången visar på vikten av att staden och byggaktörerna tillsammans jobbar med att hantera risker för att hålla uppe leveransen för att nå 7000 bostäder i så nära anslutning till 2021 som möjligt, kommenterar Stadsbyggnadskontorets projektledare för BoStad2021 Maria Lejon.

Även om det förekommer förseningar har många projekt god framdrift med inflyttningar och byggstarter.

– Alla projekt har nu en antagen detaljplan, dock är det två som inte vunnit laga kraft ännu. I många av projekten pågår byggnation för fullt och flera byggstarter är på gång och flera inflyttningar. Det som är på allas läppar nu är förstås corona-pandemin och vi vet i nuläget inte hur den kommer påverka BoStad2021, säger Magnus Uhrberg, Fastighetskontorets projektledare för BoStad2021.

Byggbilder

Fyrklöversgatan

Smörslottsgatan

Långströmsgatan