23apr

Nya bostäder kryddar Gårdsten

Egnahemsbolaget deltar med flera projekt i BoStad2021, inte minst i Gårdsten där bolaget bygger ett flerbostadshus och radhusområde längs med Saffransgatan. Här berättar projektledaren Mikael Granbom mer om vad som händer på platsen där en parkeringsplats omvandlas till nya bostäder som vidareutvecklar området.

Berätta mer! Vad innebär projekten i Gårdsten?

– Förtätning och att bygga bostadsrätter i en stadsdel som domineras av hyresrätter gör våra projekt i Gårdsten till viktiga delar i vårt uppdrag – att adressera integration och möjliggöra för boende att göra bostadskarriär i ett område de trivs i och vill bo.

Egnahemsbolaget har i många år haft ett bra samarbete med Gårdstensbostäder. Förtätningen av Gårdsten och arbetet med att blanda upplåtelseformer har varit en nycklarna till det framgångsrika arbetet att göra Gårdsten tryggare. Bolaget var först ut med att bygga småhus och bostadsrätter i Gårdsten, redan 2005 byggde man Salviaterassen. Saffransgatan är det femte projektet och fler väntas följa. Idag har många privata aktörer upptäck att Gårdsten är attraktivt, och sju byggföretag ska bygga sammanlagt 1.000 bostäder fram till 2025.

– När vi nu går igång med vårt nästa projekt på Saffransgatan tar vi med oss erfarenheterna från bostadsrättsföreningen Kryddhyllan och utvecklar bostäderna för att attrahera fler kunder och ännu bättre svara upp mot vad marknaden efterfrågar.

Egnahemsbolaget avser att bygga bostäder med hög kvalitet till rätt pris som matchar vad de som vill bo i Gårdsten vill ha. När det gäller utformning är tanken att skapa ett nytt intryck som sticker ut från omkringliggande bostäder men som samtidigt smälter in med såväl befintlig som med övrig ny bebyggelse.

– Vårt mål är att bygga bostäder där människor kan utvecklas och vill bo under längre tid. Generellt jobbar vi med öppna planlösningar, med relativt gott om förvaring och bra funktioner i bostaden.

Gårdarna till radhusen och innergården till flerbostadshuset utformas som social mötesplats där människor kan träffas och umgås med sina grannar, detta tror vi skapar gemenskap och en bättre sammanhållning i bostadsrättsföreningen. Till våra radhus utökar vi människors möjlighet att umgås genom att skapa en gemensamhetslokal som också kan användas som övernattningslägenhet för långväga besök.

Vad är statusen på projekten?
– Vi är mitt i en projektering av både flerbostadshuset och radhusområdet, och vi avser att skicka in bygglov för flerbostadshuset i mitten av april och för radhusen i början av maj. Säljstart för flerbostadshuset ser ut att bli under hösten 2019 och för radhusen våren 2020.

Hur är det att medverka i BoStad2021?
– Vi tror på samverkan och vi jobbar nära med myndigheter och fastighetskontoret för att bolla idéer och på så sätt hålla nere kostnader och minska tiden för granskning och komplettering i samband med bygglov. I exploateringsgruppen som leds av Julia Lindesson på fastighetskontoret har vi också ett bra samarbete och en tydlig dialog, vilket underlättar i samordningsarbetet kring APD-planer, projektering, samt anslutningar av vägar, gator och belysning mot kvartersmark. Alla i gruppen har samma inställning: att vi ska lyfta Gårdsten och skapa ett område där folk vill leva, trivas och bo.