21jan

Nya hus på Ättehögsgatan

På Ättehögsgatan i Kålltorp har BoStad2021-projektet nu dragit igång, ett projekt där fyra olika hus tillsammans ska ge 91 nya lägenheter.

Denna vintermorgon råder det full verksamhet med sprängningsarbeten som ska bana vägen för de 91 lägenheterna. Grävmaskinerna med sina lysande strålkastare brummar i morgonkylan och byggbodarna står uppe. Annika Carlsson som är Egnahemsbolagets projektledare tar emot och berättar om projektet.

Hur länge har arbetena pågått?
– Vi satte igång i mitten av oktober här ute på plats. Vi startade markarbetena för att komma ner i marken. Innan dess har det varit projektering, upphandling etc., berättar Annika. Under våren 2019 blev förfrågningsunderlaget klart och sedan handlades entreprenörer upp vilket blev helt klart strax innan sommaren.

– Det tar sin lilla tid att komma dit vi är. Vi måste vara försiktiga med alla hus och spårvägen, så vi har inte så starka sprängningar, berättar Annika samtidigt som ettans och femmans spårvagn passerar och stannar vid hållplatsen som ligger alldeles i närheten.

Poseidon och Egnahemsbolaget
I januari påbörjas stommen för Poseidons hus. Ja just det, det är inte bara Egnahemsbolaget som deltar utan även Poseidon. 12 lägenheter kommer bli hyresrätter som hyrs ut av Poseidon. Från början var hela projektet hos Poseidon innan Egnahemsbolaget tog över hösten 2017.

– Vi bygger klart för Poseidon. De har gjort sina handlingar då de projekterat från starten. Vi tog över och har gjort vissa ändringar för bostadsrätterna. Vi stämmer av frågor efterhand, de är med och tycker om sitt hus så att det blir det de önskar, berättar Annika. Det rör sig om totalt fyra hus som ska byggas. Dels är det två hus (A och B) som byggs innanför existerande bostadshus längs med Zachrissonsgatan-Ättehögsgatan. Sedan byggs ett hus C på andra sidan Ättehögsgatan. Mellan områden byggs även ett mindre hus, hus D, som alltså tillhör Poseidon.

Framåt april-maj 2020 ska både hus C och D ha stommen uppe och under senvåren kommer omkringboende och besökare att kunna se desto mer. I maj påbörjas stommen för de två husen A och B. Det kommer så småningom att myllra av folk när alla husen är ”täta” och arbetena börjar inne i husen.

Egnahemsbolaget bygger mycket på kommunal mark och tar över mark som tidigare varit ämnad för syskonbolagen inom allmännyttan. Uppdraget är att komplettera områden med mycket hyresrätter med bostadsrätter.
– Huvudfokus är på de nordöstra stadsdelarna, där finns behovet och där finns ytorna. Här på Ättehögsgatan såg man också en stor fördel med att bygga bostadsrätter. Det finns bostadsrätter i stadsdelen men just här är det hyresrätter, berättar Annika om platsen.

Hur länge har du arbetat med projektet?
– Jag tog över projektet våren 2018. Vi startade med att se över lägenheterna så att det stämde utifrån våra tankar om bostadsrätter. Det gjordes några justeringar, lades till vindslägenheter för att få ut mer bostadsyta än vad som var från början.

Projektledares uppdrag är att hålla samman projektgruppen för att nå målet. Det handlar om att styra projektet och att handla upp entreprenörer, i regel är det totalentreprenad. Det krävs kunskap om olika delar för att få till helheten. Annika konstaterar att en projektledare behöver kunna lite om mycket.

Vad är känslan just nu?
– Det känns bra! Det känns tryggt, vi har kommit igång med en bra start. Det flyter på väldigt bra, stabil och bra platsorganisation. Vi har haft informationsmöten med boende runtomkring, med alla fastigheter och fastighetsägare i närheten. Det är klart att det är förändring men folk är nyfikna på vad som kommer och hur det kommer att se ut. Har man inga klagomål så innebär det att det går bra. Det är en del i hela processen, de som bor här ska inte störas och ha en lugn miljö, avslutar Annika. Under 2021 kommer allt vara klart för inflyttning.