02nov

Premiär i Nordöstra Gårdsten

Den 15 oktober var det så dags för den första inflyttningen för BoStad2021-projektet i Nordöstra Gårdsten. De första av totalt 124 nya lägenheter blev nya efterlängtade hem.

Botryggs projektledare Simon Lönn gläds åt inflyttningen:
– Det känns bra, mycket som ska falla på plats som alltid i slutet av projekt, berättar Simon. Bland detaljerna som ordnas i slutet hör passersystem som nu står redo för de första 16 lägenheterna. Totalt är det 124 lägenheter fördelade på fyra punkthus och två lamellhus. Inflyttningen sker i olika omgångar. Nästa hus flyttas in i november då totalt två hus blir inflyttade och sedan följer nästa i januari. Den sista huset är inflyttat under senvåren 2022.

Det är hyresrätter som har uppförts i den här etappen. Robert Dicksons stiftelse kommer ta över både ägande och förvaltande under nästa sommar när alla är inflyttade, Botrygg kommer att sköta förvaltningen fram tills dess. Byggnationen är ett projekt där unga och personer med vanliga inkomster står i fokus.
– Vi bygger med investeringsstöd och det ställer krav på lägre hyror även om vi alltid bygger med låga hyror, berättar Simon.

Det första spadtaget togs i november 2019 och sedan har det rullat på.
– Det har gått bra. Det var mycket sprängning i början och omfattande schaktarbeten samt en ganska komplicerad grundläggning.

Markarbeten

 

Simon har sedan han kom in i projektet också bekantat sig mer med Gårdsten:
– Vi hade möte med Robert Dicksons stiftelse för två veckor sedan och då passade jag på att besöka Gårdstens centrum. Det var jättetrevligt, berättar Simon. Han har också träffat Gårdstensbostäder och Mikael Pirosanto med kollegor som berättat om deras fina arbete med området. Det finns sedan tidigare en stig mellan områdena som park- och natur förvaltar vilket vi tycker är bra som knyter ihop områdena, säger Simon.

Vad händer härnäst?
– Vi har ett projekt till i Gårdsten som vi kommer bygga. Vi har byggstartat med markarbeten men det är under våren som förbipasserande kommer börja se att det händer saker. Det kommer vara samma platsledning som har byggt den första etappen som flyttar över.

Det nya området startar mittemot den nya Saffransskolan och byggs sedan i backen ner mot Lövgärdet där den första etappen nu börjar inflyttning. Det kommer röra sig om 160 lägenheter där nio stycken är BMSS-lägenheter. Det blir blandade boendeformer och även en affärslokal.

Fler artiklar

> Botrygg blandar upp Gårdsten

> Första betonggjutning i Gårdsten

> Nordöstra Gårdsten och arkitekturen

Bilder

“Första betonggjutning” december 2019