01mar

Radiotorget trappar upp konsten

Radiotorget kommer i samband med BoStad2021 också få ny konstnärlig utformning. Trappan vid torget kommer bli en del av ett konstverk av My Lindh. Arbetsnamnet är ”stenar, ljusvågor, spår”.

– Göteborg Konst kontaktade mig och fråga mig om jag var intresserad berättar My Lindh som gjort många offentliga konstverk. Radiotorget blir hennes första konstverk i Göteborg sedan hon som nyexaminerad på Konsthögskolan Valand ställde ut på Göteborgs konsthall.

Att vara på platsen
För My har det sedan förfrågan kom våren 2018 om att vara på platsen, att läsa på och fråga folk om den. Hon har velat ta reda på vad som finns på Radiotorget. Hon har fascinerats av framtidsvisionen som omgav Radiotorget när det stod klart 1953 som Sveriges första satellittorg. Just tanken på det som en bostadssatellit mitt ute bland jordbruksmark på 1950-talet har fångat henne. Det närliggande pegmatitbrottet där fältspat och kvarts bröts har också inspirerat.

– Det är något som kommer med i gestaltningen. Jag tänker på hela trappan som en skulptur, trappan är väldigt bred och jag arbetar med den omgivande miljön. Olika delar av konstverket blir en del av trappan berättar My.  Hon intresserar sig av människors och platsers rörelser. En äldre dam berättade hur trappan förr fungerade som en åskådarplats, bland annat när det kom en teaterföreställning till torget.

My för även en dialog med en landskapsarkitekt om vilken typ av plats det kommer att bli. Hon funderar hur vi som boende och besökare kan bli uppmärksamma på den. Arbetet innebär också att prata med de som ska utföra arbetet. Hon kommer själv vara på plats när arbetena startar för att följa utvecklingen fram till färdigt konstverk år 2020.

 

Fakta: Göteborg Konst
Göteborg Konst arbetar för att främja konstnärlig integritet och oberoende så att en stor variation konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummen. Tillsammans med konstsakkunniga driver enheten konstprojekt som involverar platsen, invånarna och de sociala relationer som finns i en stad.

Fakta: Enprocentregeln
Konsten på Radiotorget skapas genom Enprocentregeln. Den innebär sedan 2013 att en procent av den samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning i Göteborg.

 

Ytterligare information

My Lindhs webbplats