28jun

Serneke höjer Gårdsten

Karlatornet är inte det enda höga huset som Serneke kommer att bygga i Göteborg. I BoStad2021 deltar bolaget med Utsikten i Gårdsten centrum, ett 16 våningar högt hus, som del i bolagets starka engagemang i området.

Sofia Ulm-Wallin tar emot på Sernekes huvudkontor uppe på Kvarnberget, i den tidigare Sjöbefälsskolan. Det är som för många andra bråda tider i slutet av maj. Sofia arbetar sedan augusti 2018 som projektledare för med Sernekes BoStad2021-projekt i Gårdsten centrum, ett spektakulärt projekt med ett 16 våningar högt hus.

Ny marknad i Gårdsten
För Serneke är projektet i Gårdsten centrum en ny marknad och ger också möjlighet att sticka ut som byggaktör.
– I och med debatten om var det byggs, där det är lite mer ord än verklighet, vill vi sticka ut och visa att vi är med i alla lägen – vi bygger överallt, för alla människor. Vi som privat aktör är i Gårdsten för att vi vill och ser potential berättar Sofia.

Det nya huset i Gårdsten centrum kommer bestå av 77 bostadsrättslägenheter, en komplettering i ett område som historiskt dominerats av hyresrätter. Här har valet fallit på att utveckla fler bostadsrätter.
– Historiskt är det hyresrätter i majoritet men vi vill vara med och bidra till diversifiering, att det finns val för de som bor där och möjlighet till bostadskarriär.

Utsikten
Huset, mycket riktigt med namnet Utsikten, blir ett landmärke med sitt läge i centrum på Gårdstensberget omkring 100 meter över havet med utsikt över Göta älvdalen. Serneke har också märkt av att det skiljer sig i vad de boende önskar sig:
– Vissa vill inte bo för högt upp utan gillar läget i centrum och produkten. Andra är tvärtom och vill gärna bo högst upp för att det är det som är värdet. Lägenheterna varierar mellan 1–3 rum och kök med ytor mellan 33 och 71 kvadratmeter. I husets bottenvåning kommer det finnas butiksytor och sedan kommer det omgjorda torget att ansluta direkt till huset.

Samhällsengagemang och information
Serneke har också ett samarbete med Gårdstensbostäder som under lång tid varit en viktig aktör i utvecklingen av området.
– De har gjort något väldigt unikt i Gårdsten och är en viktig röst och part. Vi vill både vara med och stötta deras arbete och samhällsutvecklingen som de skapat och vidareutveckla framåt.

Sofia märker också av ett stort folkligt engagemang, där invånarna visar ett stort intresse för hela områdets utveckling och sluter upp vid arrangemang. Serneke är även engagerade i Gårdsten Södra, ett företagsområde som ska bidra till flera arbetsplatser lokalt i Gårdsten.

Bostadsrättskonceptet är för många ett okänt begrepp och Serneke är ute och informerar om vad det innebär. Det gäller till exempel personer som kommit till Sverige men även till exempel äldre som säljer sitt hus eller föräldrar som är intresserade av att ordna boende åt barnen. En annan del är att vara samarbeta med bank och mäklare för att informera och underlätta processen för intresserade.
– Vi har ett stort intresse och får hela tiden nya intressenter, det är unikt, jag har inte varit med om det tidigare. Det är ett konstant inflöde.

Vad händer härnäst?
– Det första vi gör är första spadtaget för torgytan den 13 juni. Vi bygger inte bort något utan för oss handlar det om att bygga vidare på det som finns och skapa något nytt. Vi tror att ett nytt torg blir ett lyft för alla. Det synliggör kvalitéerna som finns redan.

Hur är det att vara med i BoStad2021?
– Jag tycker det har varit väldigt bra med ett tydligt samarbete och en projektgrupp. Det har fungerar jättebra och tidssparande för att få fram bra lösningar. Det har också varit förtroendehöjande för oss som byggaktörer berättar Sofia.

Hon betonar att det är viktigt för Serneke att det fungerar för alla, annars finns risk att projektets möjligheter minimeras. Hon ser sättet att arbeta i BoStad2021 som något som gör det enklare att få till lösningar där det krävs mycket flexibilitet. I regel hittas lösningar tillsammans och kostnader kan diskuteras.

– Jag tror nyckeln till att vi får snabbare och bättre genomförande är att sitta tillsammans, det tror jag är det man verkligen ska ta med sig. Annars är det lätt att information kommer för sent. Sofia ser framför sig att det kommer komma mycket nytt framöver i en kreativ utveckling av bostadsmarknaden. Här blir utveckling av ny teknik en viktig del där behov och krav snabbt kan ändra förutsättningar för projekt. Men det handlar också om att som i BoStad2021 hitta nya sätt att samarbeta mellan byggaktör och kommun.

 

Om Gårdsten

– Gårdsten började byggas 1969–1972 med omkring 2300 lägenheter i 3- och 6-vånings lamellhus.

– Området är uppdelat i västra och östra Gårdstensbergen med en dalgång emellan.