11mar

Gunnestorpsvägen: Smedja och ateljé enligt tidplan

Jonas Hulterström på Wästbygg ger här en lägesrapport om BoStad2021-projektet på Gunnestorpsvägen i Tuve med etapperna Tuvebo Smedja och Ateljé.

Projektet längs med Gunnestorpsvägen strax innan Tuve centrum hade första spadtag i april 2019 och nu har mycket hänt. Husen har rest sig och samtidigt bygger kollegorna på Bonava på sin del av området och Göteborgs stads lokalförvaltning bygger en ny förskola. Jonas Hulterström som är affärsutvecklare på Wästbygg är på plats för ett samordningsmöte, ett möte där alla inblandade parter möts för att stämma av läget och lösa aktuella frågor i projektet.

Vad händer just nu?
– I vår första etapp, Brf Tuvebo Smedja, pågår stomresning i en dryg månad ytterligare. Därefter påbörjas tak och fasader. Tidplanen håller och inflyttningarna sker under februari 2021. För den andra etappen, Brf Tuvebo Ateljé, påbörjas stomresningen under april 2020 för att pågå ca ett halvår. Även här håller tidplanen och inflyttningar är beräknade till fjärde kvartalet 2021. Säljstart för dessa lägenheter sker i mars månad.

Den tredje etappen som har namnet Brf Tuvebo Glashytta har precis programhandlingarna avslutats efter ett omtag. Det är fortsatt 44 lägenheter men istället för ett trähus kommer vi bygga i betong. Bygglov är planerat att sökas före sommaren och tidplanen för projektet kommer inte att påverkas.

Hur ser du på BoStad2021 i sin helhet?
– Satsningen som helhet tycker jag är lyckad, framförallt med de erfarenheter som dras kring hur olika processer kan samordnas och köras parallellt. Det är väl den återkommande slutsatsen som följeforskarna lyfter fram ideligen. Det som är negativt tycker jag är att man är så enögt fokuserad på numerären inflyttningsklara bostäder. Lyft blicken och se helheten istället!

 

I april 2019 var det första spadtag för projektet.