02maj

Snart startar omvandlingen av Radiotorget!

I maj påbörjas byggnationen med Seniorgårdens projekt Radiotorget. I september startar Bostadsbolagets projekt genom att delar av den gamla torgbyggnaden rivs och under hösten kommer även JM:s projekt Frekvensen påbörjas. Inflyttning i de nya husen kommer att ske från hösten 2019 fram till och med 2021. Butikerna på torget kommer vara öppna som vanligt även om framkomligheten i området kommer att begränsas under byggtiden.