04apr

Vårigt spadtag på Gunnestorpsvägen

Bonava och Wästbygg arrangerade första spadtag för BoStad2021-projektet på Gunnestorpsvägen den 4 april. I härligt vårväder togs ett gemensamt spadtag av representanter för byggaktörerna och Göteborgs stad.

Ett 70-tal personer från byggaktörssidan, Göteborgs stad och personer som kommer flytta in när området är färdigbyggt samlades för att fira byggstarten. Glädjen var stor efter planeringsarbetet av området som omfattar 209 hyresrätter och 175 bostadsrätter. Området kommer ge Tuve mer stadskaraktär när variationsrika och tydliga kvarter uppförs längs med Gunnestorpsvägen. Lägenheterna kommer vara i olika storlekar, bland annat lägenheter som passar studenter och trygghetsboenden. Dessutom kommer det finnas plats för lokaler.

Tal hölls av Magnus Björkander, VD Wästbygg Projektutveckling, Karin Lundmark, avdelningschef på Bonava och Hampus Magnusson, byggnadsnämndens ordförande, Göteborgs stad. Spadtaget togs gemensamt i detta samverkansprojekt av Manne Aronsson från Bonava, Hampus Magnusson, Magnus Björkander samt boenderepresentanter.

– Jag känner mig jätteglad och stolt, det är ett stort gäng som gjort det möjligt, det är en del av 2021-satsningen och vi kommer kunna leverera. Det är ett fint komplement till staden när vi omvandlar och bidrar med något till Tuve, folk får bostäder i ett område med brist på mindre lägenheter säger Karin Lundmark, avdelningschef på Bonava.

– Ett lysande exempel när staden och aktörerna tillsammans arbetar för att leverera bostäder, precis det vi vi vill se när vi bygger ihop staden som man gör i det här projektet. Det är många vill flytta till Göteborg som är en attraktiv stad och här får vi 400 fler bostäder kommenterar Hampus Magnusson, byggnadsnämndens ordförande.

– Det vi skapar är det samhällsutveckling handlar om: att komplettera Tuve med 400 bostäder med service och skolor, det känns jättebra i hjärtat. BoStad2021 gör det möjligt att skapa detta på förhållandevis kort tid, det utvecklas i gott samarbete med staden och alla aktörer. Vi har arbetat parallellt trots hinder på vägen, alla har trott på det vilket visar på att det går skapa något på kort tid. Det mesta är möjligt när vi samlas tillsammans kommenterar Magnus Björkander, VD Wästbygg Projektutveckling

 

Om projektet

Byggaktörer i projektet Gunnestorpsvägen är Bonava och Wästbygg. Bonava bygger 209 lägenheter och Wästbygg 175 bostadsrätter.

I Tuve, utefter Gunnestorpsvägen, i en i övrigt typiskt grön, öppen och lummig förortsmiljö skapas nya kvarter med en hög ambitionsnivå avseende social och ekologisk hållbarhet, bland annat genom olika åtgärder för att underlätta för ett hållbart resande. Kvarteren gestaltas med en stadsmässighet så att Gunnestorpsvägen får en betydligt intimare, trivsammare och tryggare karaktär för gående och cyklister. Träden som idag står på ängen i det gamla spårvägsreservatet ersätts av nya träd utefter gatan, som därmed ges en ny och modernare utformning. Utemiljöerna på gårdar och mellan husen utformas för möten mellan de boende och besökande i områdets alla delar.