15jun

Spaning i söderläge

BoStad2021 gör en spaning i söderläge på Ebbe Lieberathsgatan. Där har byggandet av 186 nya bostäder kommit i gång.

Malin Pettersson är projektledare för projektet på JM och berättar här mer om statusen på projektet. Hon har varit med sedan BoStad2021-projektet drog igång med detaljplanen. I projektet kommer fyra hus på 6 till 7 våningar att byggas med totalt 186 lägenheter. I denna första etapp byggs 86 av dem samt allt markarbete för resterande 100 lägenheter. Efter detaljplanearbete och försäljning av lägenheterna är nu arbetena i gång.

Vad är status för projektet?
– Statusen är att vi dragit igång produktionen och vi är jätteglada att vi kunnat göra detta. Vi har kämpat hårt för det. Går man ut på platsen nu så pågår grundarbeten och markarbetena. Det kommer jobbas hela sommaren för att hinna med tidplanen, berättar Malin när vi genomför en teams-intervju.

Malin berättar att det är ett väldigt prioriterat projekt för JM och att en stor anledning är BoStad2021. Projektdeltagarna och bolaget har velat komma igång länge och bidra med bostäder. Förutom detta projekt deltar JM även med Valskvarnsgatan och Frekvensen i BoStad2021.

– BoStad2021 tycker jag är jättespännande, hela det här arbetet, och hur man har jobbat, det finns mycket utredningar och forskning. Det ska bli spännande att se och plocka godbitarna ur det för det fortsatta arbetet, säger Malin.

Södertull och Lieberath
De senaste åren har det skett stora förändringar med många nya bostäder och verksamheter i denna del av Göteborg. Området blir allt oftare betecknat som Södra centrum och JM kallar sitt område för Södertull. Det ligger precis innan gränsen till Mölndal som går längs Katrinedalsgatan. Malin konstaterar att mycket har skett och fortsätter ske i hela dalgången. Det byggs nytt mittöver gatan och längs hela Ebbe Lieberathsgatan sker detaljplanearbete.

Just det, apropå gatans namn. Ebbe Lieberath som bland annat var gymnastiklärare och grundade scoutrörelsen i Sverige inspirerar även till namnen på de blivande bostadsrättsföreningarna. De får namnen Scouten och Gymnasten. Lieberath växte upp i området i slutet av 1800-talet och det berättas hur han gjorde exkursioner till Liseberg, då en lantegendom utanför stan. Över 100 år sedan Lieberath själv vistades här omvandlas industriområde till bostadsområde i centrum.

Markarbetena pågår i ett år och sedan börjar huset resa sig. Inflyttning kommer ske från september 2022 och sedan ske etappvis fram till våren 2023 i projektet.

 

Bildgalleri Ebbe Lieberathsgatan

Byggbilder

Visionsbilder