13jan

Startbesked i Gårdsten centrum

BoStad2021-projektet i Gårdstens centrum har fått startbesked.

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Nu har det getts Sernekes 59 lägenheter i Gårdstens centrum. BoStad2021-projektet är den första av flera etapper i ett arbete för att utveckla Gårdsten Centrum och göra det möjligt att välkomna nya invånare till stadsdelen. Huset byggs i 12 våningar precis vid det nya torget och blir ett av Gårdstens första flerbostadshus med bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen har namnet Brf Utsikten. Efter det följer fler etapper som består av bland annat restaurang, kontor och ytterligare cirka 300 bostäder.

 

Läs mer

Serneke höjer i Gårdsten

Första spadtag i Gårdsten