09jan

Tankarna bakom Godhems backe

På Godhems backe i Majorna bygger Wallenstam nya bostäder i BoStad2021. Krook & Tjäder står för ritningarna och berättar mer om tankarna bakom projektet.

Krook & Tjäder med kontor på Prinsgatan i Linnéstaden har utfört många spännande projekt sedan starten 1988. Kanalhuset (SVT/Sveriges Radio) på Älvstranden, Nya Hovås och SEB:s nya huvudkontor i Stockholm är några exempel. Arkitekten Gustav Zackrisson berättar mer om teamarbetet som ligger bakom Godhems backes utformning.

Hur kom Krook & Tjäder med i BoStad2021?
– Vi är med i flertalet Bostad2021-projekt men just detta specifika projekt var en direktförfrågan från Wallenstam. Först fick vi frågan presenterad till oss som en tävling men efter att vi förklarat vinsterna med att jobba i tät dialog med beställaren, alltså raka motsatsen till tävling, så valde de att göra en direktförfrågan till oss.

 

Vi har strävat efter att utnyttja det populära läget i staden för att möjliggöra bostäder åt så många sökande som möjligt.

 

Fördelarna är att det ger direkt återkoppling från kund, många gånger kommer man snabbare fram och många kunder uppskattar att de blir direkt involverade i skissarbetet. Krook & Tjäder kände att projektet på Godhems backe verkligen skulle passa för att jobba fram något tillsammans med Wallenstams bostadsutvecklingsdel. Särskilt som det var en, för varandra, ny arbetsgrupp.

Hur ser du som arkitekt på satsningen BoStad2021?
– Det märks att Bostad2021-projekten är prioriterade på kommunen. Det finns resurser som ofta saknas i andra planer. Det är också bra att man ritar långt innan planen blir färdig, det ger god kontroll över husens utformning redan i planskedet. Negativt kan vara att planen blir för skräddarsydd och oflexibel. Ibland är det ju bara delar av projektet som skall uppföras till 2021.

Hur har ni tänkt när ni tagit fram huset?
– Detta projektet innehåller flera delar men om vi koncentrerar oss på första etappen, som kommer färdigställas till 2021, så är det en utmanande tomt längs en brant bergssida, dessutom sluttar tomten kraftigt längs bergssidan. Tomten ansluter till 40-talslängor i öst och söder och landshövdingehus i norr berättar Gustav.

Arkitekterna har med hjälp av höjder och färgsättning brutit upp huset i flertalet mindre volymer som klättrar upp längs bergssidan. Takvinklar och färgsättning har sitt ursprung i landshövdingehusen i norr medan materialitet och taktilitet, alltså känslan när du kommer nära, är hämtad från putshusen i söder. Godhems backe består av två delar, en del med gårdsmiljö och den andra i form av en lamell.

– Vi har strävat efter att utnyttja det populära läget i staden för att möjliggöra bostäder åt så många sökande som möjligt. Vi har också lyckats med det smått unika att bygga en stor mängd bostäder utan att bygga en enda parkeringsplats utöver parkering för rörelsehindrade och angöring. Det ihop med det centrala läget borgar för ett hållbart resande, summerar Gustav Zackrisson projektet.