09dec

Tre höjdare i Bergsjön

Efter de första etapperna med radhus går det nu snabbt framåt med tre punkthus i BoStad2021-projektet. Dessutom byggs ytterligare radhus i projektet som är en del i det nya Bergsjön.

Det är full fart på byggarbetena där de tre punkthusen på Universumsgatan håller på att uppföras. Det rör sig om 166 lägenheter storlekarna ettor till treor, samt ett Bmss (boende med särskild service) som omfattar 9 lägenheter, gemensamhetslokal samt personalrum.

– Det händer väldigt mycket nu, vi är i full gång med produktion. Vi fick bygglov hösten 2020 och började med markarbeten direkt. I början av 2021 påbörjade vi stomresning av samtliga tre hus. Två av husen är uppe i sin fulla höjd och arbetet med skifferfasaden är nästan klart på ett av husen. Man ser verkligen att det händer mycket. Det är väldigt roligt och flyter på väldigt bra, konstaterar Marcus Gunnarsson som är fastighetsutvecklare på Balder.

Lägenheterna kommer troligen att locka framförallt en något yngre målgrupp och fokus har legat på kvadratsmarta bostäder. Att lägenheterna inte är för stora bidrar, precis som investeringsstödet, till lägre hyror. Inflyttning i första huset är planerad till hösten 2022 och för andra huset mot slutet av året. Projektet som helhet beräknas stå klart i februari 2023.

Skifferfasad
På frågan om det varit svårt med terrängen i det bergiga Bergsjön konstaterar Marcus lugnt att det varit en del sprängning men att det är något man är van vid när det byggs i Göteborg. För arkitekturen svarar Liljewalls som även ritat BoStad2021-projektet på Mandolingatan.
– Fasaden är en skifferfasad som går i mörk ton och sedan har vi på de stora balkongerna som går utmed fasaderna en träpanel för att bryta av. Vi tycker det är väldigt snyggt och vi tycker vi har fått till en bra gestaltning, vi lägger verkligen krut på detta, berättar Marcus.

Fler delar i omvandlingen
Balder har mer är på gång i området utöver punkthusen. Nya radhus håller på att byggas längs med Bergsjövägen i projektet Bergsjö Glänta.
– Det är 31 radhus utmed Bergsjövägenmed första inflyttning nästa höst, berättar Marcus. Göteborgs Stad har tidigare gjort om vägen från en genomfartsled till en stadsgata med lägre fart, och intill radhusen i Bergsjö Glänta planerar Lokalförvaltningen för en ny förskola.

Samtidigt utvecklar Balder sina befintliga hyresfastigheter i området.
– Vi har någonstans runt 1000 lägenheter sedan tidigare och så bygger vi 280 nya bostäder. Nya bostäder är en sak men det som vi gör skapar en helhet och blir ett lyft för hela området. Man känner verkligen att det finns möjligheter att göra något bra, avslutar Marcus.

 

Visionsbilder

 

Punkthusen i övre högra hörnet. Radhusens första etapp som stod klara våren 2020 i nedre delen av området.

Det kommande området Bergsjö glänta.

Relaterade artiklar

Kosmosgatan radar upp sig

Inflyttningspremiär på Kosmosgatan

Första spadtag på Kosmosgatan

Filip samordnar Kosmos och Merkurius