06apr

Triliten – triss i inflyttning

Under april sker inflyttning i det den tredje och sista huset i Triliten, Balders nya hus längs med Långströmsgatan. En milstolpe i projektet som totalt kommer ge 550 nya bostäder.

De existerande husen kompletteras i BoStad2021 bland annat genom tre högre hus som byggs i anslutning till de existerande husen. De bildar tillsammans Triliten och här började inflyttningen under vintern 2019-2020 och avslutas nu när det sista huset fylls med människor. Balders projektledare för Långströmsgatan Karin Henström gläds åt denna milstolpe i projektet.

– Det känns fantastiskt roligt! Jag jobbar ju väldigt länge med ett projekt i flera olika faser men det är ju det här som är målbilden hela tiden. Att få överlämna nycklarna till de som ska bo i huset! Jag blir glad när jag kommer till området och ser de nya bostäder och de andra satsningarna som Balder gör i området. Det är en ynnest att få vara med att utveckla ett sånt här stort område i denna delen av staden, kommenterar Karin Henström.

Mer på gång
Triliten kommer att följas av Bergfallet, bostadsrätter längs med Långströmsgatan. Hela projektet på Långströmsgatan rör sig totalt om 550 nyproducerade bostäder samt affärer och butiker. Gatan byggs samtidigt om och får mer av en stadskaraktär, anpassad till bostadsområdet.

Precis som i BoStad2021-projekten på Kosmosgatan, Munspelsgatan och Smörslottsgatan rustar Balder samtidigt upp sina hyresfastigheter i området. Det handlar bland annat om att byta ut  fasader, glasa in balkonger och modernisera lägenheter och tvättstugor. Långströmsgatan ligger mellan Lundby och Biskopsgården, Tolered och Eketrä Kyrkby. Området byggdes på 1960-talet med trevåningshus med fasader i dansk sjösten.