02okt

Unikt nybygge del i Fixfabriken

Bostäderna i projektet Fixfabriken får nu sällskap av ett nytt äldreboende och en ny skola. Det är första gången som grundskola och äldreboende kombineras i Sverige.

Här kommer 400 elever från förskoleålder upp till sjätte klass att samsas med 100 seniorer. Projektet är först i Sverige att kombinera grundskola och äldreboende. Verksamheterna kommer bland annat att dela på tillagningskök, matsal, idrottshall och utemiljöer.

– Att våga tänka nytt och skapa innovativa lösningar bidrar till att skapa framtidens Göteborg, säger Seija Kemppainen, projektledare på lokalförvaltningen i Göteborgs Stad.

Det är det första projektet av sitt slag i Sverige som kombinerar grundskola och äldreboende. Tanken är att både sänka driftskostnader och skapa värden när äldre och yngre generationer kan mötas.

‒ Det här blir vårt första nyproduktionsprojekt som Hemsö genomför i egen regi i Göteborgs stad vilket vi är mycket glada över. Projektet är unikt för oss då vi visar på möjligheten att kombinera grundskola och äldreboende i samma byggnad, säger Hanna Tengberg, projektutvecklare på Hemsö.

Projektet genomförs i samverkan mellan Göteborgs Stad genom lokalförvaltningen, stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné samt grundskoleförvaltningen och Hemsö Fastighets AB.

Virtuellt spadtag

Läs mer

Läs mer om bostäderna på Fixfabriksområdet