20maj

Valskvarnsgatan startar upp i augusti

På platsen där tidigare Juvelkvarnens silo 4 stod kommer ett nytt landmärke att byggas. BoStad2021-projektet på Valskvarnsgatan är i startgroparna för att uppföra sin 27 våningar höga kronjuvel.

Isabell Erlandsson tar emot på JM:s platskontor. Hon arbetar som biträdande projektledare tillsammans med projektledaren Magnus Söderholm. Hon har sedan hon började på JM i Göteborg för två år sedan arbetat med BoStad2021-projektet på Valskvarnsgatan på Eriksberg. Nu kommer byggstarten allt närmare men när hon började såg det annorlunda ut.

– Detaljplanen hade inte vunnit laga kraft så det var en klurig situation. Efter att detaljplanen vann laga kraft så har det gått snabbt. I mars 2018 fick vi förutsättningarna. Nu har vi kunnat ta upp de andra frågorna och arbeta med dem berättar Isabell som bytte Malmö mot Göteborg efter studier i Lund.

Fasaden bytte färg och form
Kronjuvelen med sina 27 våningar har också hunnit ändra skepnad sedan projektet startade. På tidiga bilder är huset svart och har rundade hörn. Det hus som kommer uppföras har däremot rött tegel och kantiga hörn. Intrycket av huset som en solitär har minskat genom den nya utformningen som speglar omgivningen.
– Vi hade runda hörn på det tidigare förslaget men fick sedan veta att vi inte måste ha det utan kan ha kantiga hörn och då skapades den sexkantiga kroppen. Vi behöll principerna men ändrade skalet. Det ger helt andra och bättre förutsättningarna berättar Isabell.

Projektet på Valskvarnsgatan tillhör tillsammans med höghuset i Gårdsten centrum och Sjöstjärnan på Munspelsgatan i Frölunda de projekt i BoStad2021 som sticker ut med sin höjd. Projektet på Valskvarnsgatan som går under namnet Kronjuvelen är 27 våningar och blir med sina ca 80 meter ett nytt landmärke på Eriksberg. 23 av våningarna består av lägenheter. Övriga delar är entré, förråd och högst upp det gemensamma utrymmet. Även ett garage ska byggas och bakom skyskrapan kommer ett tolvvåningshus att uppföras.

– Vi på JM i väst har inte byggt något sådant här så det är speciellt med detta första höghus. Tidigare har vi byggt 8–9 våningar berättar Isabell. Hon pekar på flera saker som blir annorlunda, bland annat brandkraven men också logistiken och själva produktionen. JM har däremot byggt höga hus tidigare i Stockholmsområdet i Kista, Lidingö och Liljeholmen.

– Det kommer fler höga hus i Göteborg så det är intressant att se till exempel hur det ser ut i Malmö som redan byggt många höga hus. Göteborg kommer gå samma utveckling med exempelvis Centralområdet. Det är en häftig utveckling och vi är tidiga inom JM med detta.

Hur är det att vara med i BoStad2021?
– Jag tror det är ett bra projekt som staden har, att det blir en satsning så att man inte går i samma gamla hjulspår. Det finns ett engagemang och det kommer något ur det. Vi har lärt oss så mycket gemensamt för framtiden. Alla kämpar och vet målet. Samtidigt gäller det att få till rätt kvalitet så att det håller. Folk har en bra takt, tuggar på, roligt att vara en del av det och känna engagemang, intresse, nyfikenhet. Allting som är udda och svårt blir väl mer spännande för många resonerar Isabell.
– BoStad2021 har mer tempo och man märker att det är prioriterad, det finns ett gensvar från kommunens håll och det är skojigt när man träffar de andra byggaktörerna.

Förberedelser inför byggstart i augusti
När byggandet drar igång börjar 50 000 kubikmeter att schaktas. Sedan kommer en femton meter lång vägg att gjutas på plats där ett stort arbete blir att först gräva ner i marken för att sedan gjuta uppåt. Detta innebär att förbipasserade kommer uppleva att väldigt lite händer, först om ett år kommer det märkas att ett hus uppförs. Då kommer det däremot gå snabbt genom att JM använder prefab vilket minskar byggtiden med ett halvår.

– Nu håller vi på med förberedande arbete och väntar bygglov. Saker som behöver ordnas, till exempel ledningsdragning och marksanering innan vi kan dra igång flikar projektledaren Magnus Söderholm som tittar förbi in. Planeringen rullar på och projektet växer alltmer i personal.
– Det kommer successivt öka tills vi kommer i full produktion. Vi kommer vara upp mot 200 personer när vi är i full gång berättar Isabell på byggarbetsplatsen och kontoret som idag har fem personer på plats. I augusti drar arbetena igång.