Anders Svensson om delrapport 2 från följeforskningen

I våras kom delrapport 2 från följeforskningsgruppen som följer Bostad2021. Anders Svensson från följeforskningsgruppen på Chalmers berättar vad gruppen kommit fram till och det pågående arbetet med delrapport 3. I gruppen ingår även Joanna Gregorowicz-Kipszak, Jan Bröchner, Anders Hagson och Mathias Petter Gustafsson.

Vad har ni kommit fram till? Vilka iakttagelser har ni gjort?
– Något som vi konstaterar är att ”deadline is king”. Den största skillnaden mot ordinarie process är de fasta slutdatumen. Vi märker att tidplanen är överordnad, såväl för kommunen som byggaktörerna. Det generar nya lösningar som mobilitetsavtalen och hittar vägar framåt.

Forskarna konstaterar att de medverkande i BoStad2021 får till en avvägning mellan tid och kvalitet. Detta gör att projekten tar sig snabbare framåt. Men det väcker samtidigt frågor om stress och kvalitet.
– Nu håller vi på och dyker ner mer på kvalitetsbegreppet. Det är en utmaning hur vi ska bedöma kvalitetsnivån i de projekt som byggs berättar Anders.

Just do it

Forskargruppen har konstaterat att genomsnittstiden för en detaljplan kortats från knappt 30 månader till 20 i BoStad2021. En anledning utöver den skarpa tidplanen är den gemensamma kommunala projektorganisationen. Det är en förändring av arbetssättet som forskargruppen rekommenderar att införa i den ordinarie produktionen – ”just do it” som Anders sammanfattar det.
– Det behövs en beställarfunktion under kommunstyrelsen för att beställa gemensamt. Ökad koordination för ökad nytta och att ta med sig alla behov i planeringen.

Parallella processer och samverkan
När det gäller parallella processer finns både plus och minus konstaterar följeforskningen. Idag släpar avtal, samhällsservice och trafik efter i planeringen. Det behövs bättre översiktlig planering och en samsyn kring infrastruktur behöver också skapas mellan stat och kommun.

Bilden av samverkan skiljer sig åt. Kommunen har förväntningar på engagemang från byggaktörerna. Samtidigt är det stor spridning mellan aktörerna i hur man ser på organiserad samverkan.
– Man behöver förtydliga vad man förväntar sig, mellan kommun och byggaktörerna och mellan byggaktörerna sinsemellan. Man behöver konkretisera och avtala vad som ska ske. En tydligare struktur behövs konstaterar Anders och följeforskningen.

Vad händer i följeforskningen under hösten?
– Nu tittar vi på framdriften och om tidplanerna håller. Vi summerar upp detta i delrapport 3 som kommer till årsskiftet. Vi tittar på stadsbyggnadskvaliteter men även på byggaktörernas arbetssätt.
– har de ändrat sina arbetssätt och i så fall hur har de gjort det? Kopplat till detta hör även att studera samarbetsavtalen och ekonomin i att arbeta som i BoStad2021 berättar Anders.

 

Fakta: Mobilitetsavtal
Mobilitetsavtal har skrivits mellan Göteborgs stad och byggaktörer. Det innebär mobilitetsåtgärder i områdena som byggs. Det är till exempel kostnadsfri tillgång till cykelpool, startpaket till nyinflyttade, cykelservicerum och medlemskap i bilpool.

 

 

Publicerad 1 oktober 2018