Bildinformation

Fotograf: Peter Bartholdsson

Bilder från vänster till höger

Bild 1
Fr.v. Vepa “Nyckel i lås!” firas ner

Bild 2
Fr.v. Hampus Magnusson (ordförande byggnadsnämnden) och Alexandra Särnström (första inflyttaren)

Bild 3
Inflyttaren Alexandra Särnström

Bild 4
Fr.v. Jan Edlund (Tornstaden), Christer Fredriksson (Fredrikssons förvaltning), Alexandra Särnström (första inflyttaren), Göran Fredriksson (Fredrikssons förvaltning)

Kontaktperson

Magnus Brink, kommunikatör BoStad2021
magnus.brink@fastighet.goteborg.se
070 – 778 25 54