Följeforskning av BoStad2021

En forskargrupp från Chalmers följer BoStad2021 sedan januari 2016. Syftet är att studera arbetssättet och löpande komma med inspel som utvecklar arbetet. Frågeställningarna som forskarna utgår från är:

  • Vilka åtgärder vidtas i BoStad2021 för att korta ledtider för bostadsbyggande?
  • Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 utöver den normala produktionen och utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet?
  • Vilka lärdomar kan användas i den ”normala” processen?

Våren 2017 presenterade forskarna sin första rapport om BoStad2021. Läs den här. Rapport 2 från följeforskarna beräknas bli klar våren 2018.