Typ: Hyresrätter
Byggstart: 2017
Inflyttning: juni 2019

Adventsvägen

Vid Adventsvägen i Kortedala har Framtiden Byggutveckling och Poseidon byggt tre nya punkthus med totalt 128 lägenheter.

De nya husen smälter väl in i stadsbilden och matchar övriga hus på gatan. För nybyggnationen utnyttjas de befintliga parkeringsytorna, som idag upplevs som trista och öde.