Typ: Hyresrätter
Byggstart: 2017
Inflyttning: juni 2019

Adventsvägen

Vid Adventsvägen i Kortedala ska Framtiden Byggutveckling och Poseidon bygga tre nya punkthus med totalt 125 lägenheter. De nya husen smälter väl in i stadsbilden och matchar övriga hus på gatan. För nybyggnationen utnyttjas de befintliga parkeringsytorna, som idag upplevs som trista och öde. Inom projektet planeras även för ett nytt p-däck.