Typ: Bostadsrätter
Antal: Ca 70
Byggstart: 2019
Inflytt: 2021

Nordöstra Gårdsten

Här bygger Egnahemsbolaget flerbostadshus i 2-3 våningar samt radhus i två våningar. Samtliga bostäder kommer att bli bostadsrätter. Produktionsstart beräknas till 2019 med färdigställande 2021.