Typ: Bostadsrätter
Antal: Ca 150, varav 70 radhus
Byggstart: Preliminär byggstart vintern 2017
Inflytt: Preliminär inflyttning från sommaren 2019

Kosmosgatan

På Kosmosgatan i Södra Bergsjön kommer Balder att uppföra ca 150 bostäder varav ca 70 radhus. Balder vill skapa en mer blandad och småskalig bebyggelse som passar många olika typer av målgrupper - barnfamiljer, ungdomar och äldre. Stadsdelen är ett område under utveckling med häftig natur och ett fantastiskt läge högt över Göteborgs Stad. Alldeles i närheten finner du den högt belägna skogssjön, Bergsjön, som gett stadsdelen dess namn och som inbjuder till bad härliga sommardagar.