Typ: Hyresrätter
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021

Mandolingatan

Utmed Mandolingatan, vid Frölunda Torg, uppför Framtiden Byggutveckling för Poseidon flera nya kvarter, med totalt upp till 600 hyresrätter. De nya kvarteren är noggrant utformade med en blandning av lugna bostadsinnergårdar och entréplan inredda med verksamhetslokaler för att skapa mer liv och stadskänsla i området.

I samband med projektet kommer man bland annat att anlägga nya gång- och cykelstråk samt skapa trygga och rymliga förvaringsutrymmen för cyklar av olika slag, detta för att skapa optimala förhållandena för ett mobilt liv för alla i området. Första etappen omfattar cirka 100 lägenheter i fyra huskroppar med varierande höjder, tegelfasader i neutrala kulörer och sedumtak för att minska både vattenavrinning och buller.

Relaterat material
> God ton på Mandolingatan
> Nya skalor på Mandolingatan