Typ: Lägenheter, bostadsrätter
Antal: Ca 50
Byggstart: 2018
Inflytt: 2020

Merkuriusgatan

På Merkuriusgatan bygger Egnahemsbolaget ca 50 bostäder i mindre flerbostadshus med två till tre våningar. Byggnaderna kommer att innehålla antingen 4-6 eller 6-9 bostäder. Samtliga bostäder blir bostadsrätter.  Produktionsstart beräknas till år 2018 med färdigställande 2020.