Typ: Lägenheter, bostadsrätter
Byggstart: 2018
Inflyttning: 2020

Merkuriusgatan

På Merkuriusgatan bygger Egnahemsbolaget ca 50 bostäder i mindre flerbostadshus med två till tre våningar. Byggnaderna kommer att innehålla antingen 4-6 eller 6-9 bostäder. Samtliga bostäder blir bostadsrätter.  Produktionsstart beräknas till år 2018 med färdigställande 2020.