Typ: Lägenheter, bostadsrätter
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020

Merkuriusgatan

På Merkuriusgatan bygger Egnahemsbolaget 64 lägenheter i mindre flerbostadshus med två till tre våningar. Projektet startade med markarbeten 2018 och 2019 började husen att uppföras. Bostäderna kommer stå klara för inflyttning under 2020-2021.