Typ: Bostäder för seniorer, 55+
Byggstart: Hösten 2018
Inflyttning: 2019

NÖ Gårdsten – Saffransgatan

I Gårdsten bor du nära naturen var du än bor. Gårdsten växer nu med fler bostäder, främst bostadsrätter och egna hem. Fram till 2025 kommer det finnas 1500 fler bostäder. Som en del i denna vision bygger Framtiden Byggutveckling just nu för Gårdstensbostäder nytt garage med bostäder för seniorer, 55+, på Saffransgatan i norra Gårdsten. Bostäderna kommer ha hiss och en gemensamhetslokal för samvaro i huset.