Typ: Bostäder för seniorer, 55+
Byggstart: 2020
Inflyttning: 2021

NÖ Gårdsten – Saffransgatan

I Gårdsten bor du nära naturen var du än bor. Gårdsten växer nu med fler bostäder. Fram till 2025 kommer det finnas 1500 fler bostäder. Som en del i denna vision bygger Framtiden Byggutveckling just nu för Gårdstensbostäder nytt garage och bostäder för seniorer, 55+, på Saffransgatan i norra Gårdsten. Bostäderna kommer ha hiss och en gemensamhetslokal för samvaro i huset.