Typ: Bostadsrätter
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021

Norra Fjädermolnsgatan

Ca 100 bostäder i flerbostadshus uppförda i lameller med fyra till sju våningar. Byggnaderna kommer att innehålla antingen 4-6 eller 6-9 bostäder. Samtliga bostäder kommer att upplåtas som bostadsrätt. Produktionsstart beräknas till 2019 med färdigställande 2021.