Typ: Bostadsrätter
Byggstart: 2020
Inflyttning: 2021

Nymilsgatan

Nymilsgatan är beläget i Flatås i stadsdelen Högsbo. Lejonstaden har, tillsammans med Alaska Fastigheter, erhållit markanvisning om att bygga 154 bostadsrätter i området. Här växer ett helt nytt kvarter fram, det kommer bli en trevlig bebyggelse med hus i olika höjder och fina innegårdar. Bebyggelsen består till stor del av fem-sju våningshus och olika huskroppar vilket skapar en charmig karaktär. Husen kommer förutom den goda standarden också ha en god miljöprofil och kommer certifieras som passivhus.