Typ: Studentlägenheter
Antal: 100
Byggstart: 2017
Inflytt: 2021

Olofshöjd

Det ska byggas fler studentbostäder på Utlandagatan i Krokslätt, på gångavstånd från Chalmers. Studentbostadsområdet Olofshöjd ska förtätas och här ska göras plats för nära 100 nya lägenheter.