Typ: Hyresrätter
Byggstart: 2018
Inflyttning: 2021

Radiotorget

I Järnbrott har boende havet på cykelavstånd samtidigt som man enkelt tar bussen in till centrala Göteborg. Vid det lokala torget planerar Framtiden Byggutveckling och Bostadsbolaget att modernisera och tillföra 76 nya hyresrätter. Delar av torget ersätts med nya byggnader för kommersiell verksamhet och boende. Intill planeras ett lamellhus med ytterligare bostäder.