Typ: Bostadsrätter
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021

Robertshöjdsgatan/Smörslottsg.

Här planerar Egnahemsbolaget för totalt ca 50 bostadsrättslägenheter i högre flerbostadshus och några mindre hus med 4-6 lägenheter i varje. Produktionsstart beräknas till år 2019 med färdigställande 2021.