Vi utmanar tempot i bostadsbyggandet

Stad & byggaktörer jobbar tillsammans

Vi arbetar parallellt och vinner tid

Tidig dialog minskar kringboendes oro

BoStad2021 är ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet för att öka tempot i bostadsbyggandet. Det gör vi bland annat genom att jobba fram planer parallellt och genom att ta dialogen med kringboende på ett tidigare stadium. Läs mer

Aktuellt

17jan

Inflyttning på Radiotorget!

Den 17 januari var det dags för inflyttning i Seniorgårdens projekt på Radiotorget. BoStad2021 tr...

Läs mera

13jan

Startbesked i Gårdsten centrum

BoStad2021-projektet i Gårdstens centrum har fått startbesked. Ett startbesked behövs för at...

Läs mera

08jan

Ny handbok tack vare BoStad2021

BoStad2021:s arbete med innovation innebär flera nya sätt att arbeta. En viktig slutprodukt som ko...

Läs mera

16Dec

Hundratals nya träd ger rätta mixen

När nya bostäder byggs i BoStad2021 blir det också nya gröna ytor. Bland annat kommer upp mot 70...

Läs mera

Vi som bygger

Här bygger vi!