Vi utmanar tempot i bostadsbyggandet

Stad & byggaktörer jobbar tillsammans

Vi arbetar parallellt och vinner tid

Tidig dialog minskar kringboendes oro

BoStad2021 är ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet för att öka tempot i bostadsbyggandet. Det gör vi bland annat genom att jobba fram planer parallellt och genom att ta dialogen med kringboende på ett tidigare stadium. Läs mer

Aktuellt

19sep

Tryck i leran under Lergöksgatan

På Munspelsgatan står nu ett högt rött hus som drar blickar till sig. Men det rör sig även i a...

Läs mera

17sep

7000 bostäder i produktion – 5200 inflyttningsklara till 2021

Målsättningen var 7000 nya bostäder till år 2021. Med två år kvar står det klart att vi komme...

Läs mera

11sep

Nyfiken på byggenhet gul

Stadsbyggnadskontorets Mari von Sivers har många roller i BoStad2021. Här berättar hon mer om vad...

Läs mera

06sep

När gränserna ritas om i BoStad2021

BoStad2021 innebär inte bara nya byggnader utan också nya fastighetsgränser. Här kommer lantmät...

Läs mera

Vi som bygger

Här bygger vi!